Funkcje podczas spotkania

W klubie Toastmasters oprócz rozwijania się jako mówca można korzystać też ze ścieżki rozwoju lidera, pełniąc poniższe role na spotkaniach czy też organizując dodatkowe wydarzenia. Zdobywamy dzięki temu doświadczenie, obycie ze sceną jak również uczymy się kreatywnego myślenia czy aktywnego słuchania. Warto pełnić każdą z ról tak samo często jak wygłaszać mowy.

Do zadań tej osoby należy prowadzenie spotkania, dbanie o to, by przebiegało zgodnie z agendą, by mówcy zostali zapowiedziani w należyty sposób, a także by powitać i podziękować im gorącymi brawami.

 

Funkcja ta to swoisty wodzirej od niego zależy jak to spotkanie wygląda i czy publiczność dobrze się bawi, jednocześnie się ucząc. Toastmaster Wieczoru panuje nad całością spotkania oraz ma możliwość prowadzenia go na swój sposób wybierając temat wieczoru i przekazując cenne informację z nim związane.

 

Osoba pełniąca funkcję Toastmastera Wieczoru uczy się w ten sposób kreatywności, opanowania na scenie oraz współpracy z zespołem osób funkcyjnych, z którym pozostaje w stałym kontakcie.

Zadaniem tej osoby jest zebrać zespół osób funkcyjnych co najmniej na dzień przed spotkaniem, dzięki temu mamy gwarancję, że spotkanie będzie przebiegać prawidłowo, a mówcy uzyskają odpowiednie informację zwrotne.

Główny oceniający podsumowuje całe spotkanie, począwszy od przygotowania sali, agend, kart ewaluacji, po wypełnienie zadań zespołu osób funkcyjnych i ewaluatorów. Przedstawia też swoją opinię na temat prowadzenia spotkania przez Toastmastera Wieczoru, zachęcając tym samym do dalszych działań.

 

Pełnienie tej funkcji wymaga dużego zaangażowania, lecz dzięki temu lider uczy się aktywnego słuchania, a także budowania zespołu i zarządzania ludźmi.

Gramatyk czuwa nad poprawnością językową. Jest to osoba, której zadaniem jest wyłapywać potknięcia językowe takie jak używanie potocznego języka czy gwary, podpowiadając jednocześnie jak je zastąpić bardziej poprawnymi zwrotami. Chwali ciekawe konstrukcje językowe i związki frazeologiczne używane przez mówców.

 

Gramatyk ogłasza, także konkurs na „słowo dnia” wybierając często takie, które jest rzadko używane lub trudne do wymówienia, dzięki czemu mówcy mogą wplatając je w swoje mowy nauczyć nas, a także i siebie, czegoś nowego.

Osoba zajmująca się oceną emisji głosu skupia uwagę praktycznie przez całe spotkanie aktywnie słuchając oraz kreatywnie udzielać informacji zwrotnej. Funkcja ta doskonale pomaga w kształtowaniu umiejętności słuchania.

 

Zadaniem oceniającego jest sygnalizowanie mówcy momentów, w których zaobserwował zjawisko para-mowy, gdyż mówca często nie jest świadomy jego obecności. Elementy na jakie warto zwracać uwagę to: dźwięki namysłu, niepotrzebnie powtarzane wyrazy; pauzy, które nie pełnią w wypowiedzi żadnej funkcji lub brak pauz, słowa takie jak: więc, no wiesz, ok.

Zadaniem tej osoby jest pilnowanie czasu i sygnalizowanie mówcom, ewaluatorom, czy Toastmasterowi Wieczoru, że zbliża się czas zakończenia wypowiedzi, dzięki czemu spotkanie przebiega zgodnie z wcześniej przygotowaną agendą.

 

Funkcja ta wymaga skupienia, aktywnego słuchania, kontroli czasu i efektywnego informowania flagami o mijających minutach wypowiedzi. Mówcy zyskują samodyscyplinę i skupiają się na celu swojej wypowiedzi.

Jest pewien fragment spotkania, gdzie Toastmaster Wieczoru jest zastępowany przez innego prowadzącego. Wtedy następuje czas na Gorące Pytania, a osoba, która je prowadzi, ma za zadanie zaprosić na scenę osoby, które tego dnia jeszcze nie występowały, by mogły przełamać swój strach i odpowiadając na zadane im pytanie wygłosić krótką mowę.

 

Pełnienie tej funkcji daje możliwość rozwinięcia kreatywności podczas wymyślania pytań czy wyboru potencjalnych mówców, pozwala też na naukę zarządzania czasem przeznaczonym na tę część spotkania.

 

Gorące Pytania są korzystne także dla osób, które czują się niepewnie na scenie, gdyż podczas tych krótkich wystąpień łatwiej oswoić się ze sceną i później występować publicznie podczas mów przygotowanych.

Zadaniem tej osoby jest obserwowanie mowy ciała wszystkich występujących i zwracanie uwagi na jej poprawne prezentowanie, ale również na błędy. Celem tej funkcji jest uświadomienie występującym jak ważnym elementem wystąpień publicznych jest język ciała. Na mowę niewerbalną składają się: mimika twarzy, gesty i ruchy rąk, poruszanie się i zagospodarowanie sceny, postawa, ton głosu i jego barwa.

Ewaluator mowy to osoba wyznaczona przez mówcę do podsumowania jego wystąpienia. Zadaniem ewaluatora jest skupienie się na całości wypowiedzi według wskazówek udzielonych przez mówcę przed spotkaniem, a także w oparciu o założenia projektowe realizowane w danym wystąpieniu. Istotne jest aktywne słuchanie, skupienie na konkretnej osobie i kreatywne podsumowanie wystąpienia. Ewaluator ma też zadanie udzielenia informacji zwrotnej,  jak możnaby wygłosić mowę jeszcze lepiej.